Vuxen-HLR

Kategori:
Beskrivning

Beskrivning

Gå en utbildning i hjärt- lungräddning med Upplev Järvsö.
Vi har instruktörer licensierade av HLR-rådet och följer HLR-rådets utbildningsplan. Vi resonerar också i gruppen om olika scenarion och hur man agerar i olika situationer och utbyter erfarenheter med varandra.

Deltagare i Vuxen-HLR får lära sig utföra:
– HLR
– Använda en hjärtstartare
– Åtgärder vid luftvägsstopp
– Ha kännedom om handlingsplanen vid drunkning

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren kunna:
– identifiera hjärtstopp
– larma 112, samt kännedom om larmoperatörens stödjande roll
– utföra HLR med god kvalitet
– starta hjärtstartaren och följa instruktioner
– lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
– identifiera luftvägsstopp
– utföra ryggslag och buktryck
– Utföra 5 inblåsningar innan HLR vid drunkning
– förstå vikten av regelbunden träning

Tid: 3 timmar inkl fikapaus
Antal deltagare: 5-12
Pris: 750 kr inkl moms och fika

Intyg om genomförd kurs är giltig i 2 år efter utbildningen.